5 Temmuz 2007 Perşembe

34 Oyunu Hesaplama Kuralları

34 oyununda eldeki 3'lü perlerin ortaları toplanarak 34 sayısı elde edilmeye çalışılır.

Yukarıdaki örneklerde her perin ortasını hesaplayarak 34 sayısını bulmanız gerekir.

111 serisinde orta taş 1'dir ve bu serinin değeri 1 puandır.

10 11 12 serisinde orta taş 11'dir ve bu serinin değeri 11 puandır.

8 9 10 (okey) serisinde orta taş 9'dur ve bu serinin değeri 9 puandır.

7 8 9 serisinde orta taş 8'dir ve bu serinin değeri 8 puandır.

5 5 5 serisinde orta taş 5'tir ve bu serinin değeri 5 puandır.

Ortadaki bu taşların değeri toplandığında 1+11+9+8+5=34 yapmaktadır. Gerekli sayıyı (34 gerekir) doldurduğu için bu el yere açılabilir.

34 Oyununda Yanlar

Perleriniz yukarıdaki örnekteki gibi her zaman 3lü olmayabilir. 4lü ve 5li perlerin olması da mümkündür. Bu durumda önce 3lü grubun ortası alınır ve yandaki 4 ve 5. taşların 3'e bölümünde tam kalan kısmı dikkate alınır.

Buradaki 3 4 5 6 7 perinin değer şöyle hesaplanır.

3lü grubun (3 4 5) ortası 4'tür. Yanda kalan taşlar ise 6 (okey) ve 7'dir. 6 sayısı 3'e bölündüğünde 2 kalır. 7 sayısı da 3e bölündüğünde 2 küsur kalır ancak bu küsurat dikkate alınmadan 2 sayılır.

Bu durumda serinin değeri 4+2+2=8'dir.

Hesabı diğer 3lü ile yaparsanız da aynı sonuç çıkar.

Örneğin 3lü grubu 5 6 7 kabul ederseniz bu serinin değeri 6'dır. Bu durumda yanda kalan taşlar 3 ve 4'tür. 3 sayısı 3'e bölündüğünde 1 kalır. 4 sayısı da 3e bölündüğünde 1 küsur kalır ancak bu küsurat dikkate alınmadan 1 sayılır.

Bu durumda da serinin değeri 1+1+6=8'dir.

Bu 4lü serinin değerini hesaplayalım:

Ortadaki taş 8'dir. Yan taş ise 10. Yandaki taşı 3e böldüğünüzde (10/3) 3 küsur çıkar ve 3 kabul edilir.

Bu durumda serinin değeri 8+3=11dir.

Bu 4lü serinin değerini hesaplayalım:

Ortadaki taş 3'tür. Yan taşlar ise 5 ve 6. 5'i 3e böldüğünüzde 1 küsur çıkar ve 1 kabul edilir. 6'yı 3e böldüğünüzde 2 çıkar.

Bu durumda serinin değeri 3+1+2=6dır.

Bu 4lü serinin değerini hesaplayalım:

Ortadaki taş 3'tür. Yan taş ise 3. 3'ü 3e böldüğünüzde 1 .

Bu durumda serinin değeri 3+1=4tür.

Bu 4lü serinin değerini hesaplayalım:

Ortadaki (1 2 3) taş 2'dir. Yan taşlar ise 4 ve 5. 4'ü 3e böldüğünüzde 1 küsur çıkar ve 1 kabul edilir. 5'i 3e böldüğünüzde 1 küsur çıkar ve 1 kabul edilir.

Bu durumda serinin değeri 2+1+1=4tür.

Aynı hesabı diğer taraftan yapalım.

Ortadaki (3 4 5) taş 4'tür. Yan taşlar ise 1 ve 2. 1'i 3e böldüğünüzde 0 küsur çıkar ve 0 kabul edilir. 2'yi 3e böldüğünüzde 0 küsur çıkar ve 0 kabul edilir.

Bu durumda serinin değeri 0+0+4=4tür.

34 oyununda yanlardaki 1 ve 2 sayıları 3'e bölünmeyeceği için bir değerleri yoktur.

101 Oyunu Hesaplama Kuralları

101 oyununda açılan perlerin toplam değeri 101 olmalıdır.

Yukarıdaki örnekte

1+1+1=3

10+11+12=33

8+9+10=27

7+8+9=24

5+5+5=15

3+33+27+24+15=102dir.

Bu el 101'i geçtiği için açılabilir. 101 oyununda perlerin toplamı 101 veya daha fazla olmak zorundadır.

101 Oyunu Kolay Hesap Yolu

101 sayıyı doldurmak için taşları tek tek saymak yerine 34 oyunundaki gibi 3lü grupların ortasını sayabilirsiniz. 3 lü grupların ortaları 34 yapıyorsa toplam sayı 102 yapar ve el açılabilir. Ortaların toplamı 34'ten bir eksik çıksa bile 101 yapar ve yine el açılabilir.

111 serisinde orta taş 1'dir ve bu serinin değeri 1 puandır.

10 11 12 serisinde orta taş 11'dir ve bu serinin değeri 11 puandır.

8 9 10 (okey) serisinde orta taş 9'dur ve bu serinin değeri 9 puandır.

7 8 9 serisinde orta taş 8'dir ve bu serinin değeri 8 puandır.

5 5 5 serisinde orta taş 5'tir ve bu serinin değeri 5 puandır.

Ortadaki bu taşların değeri toplandığında 1+11+9+8+5=34 yapmaktadır. Gerekli sayıyı doldurduğu için bu el yere açılabilir.

101 Oyununda Yanlar

Perleriniz yukarıdaki örnekteki gibi her zaman 3lü olmayabilir. 4lü ve 5li perlerin olması da mümkündür. Bu durumda önce 3lü grubun ortası alınır ve yandaki 4 ve 5. taşların toplamının 3'e bölümünde tam kalan kısmı dikkate alınır.

Buradaki 3 4 5 6 7 perinin değer şöyle hesaplanır.

3lü grubun (3 4 5) ortası 4'tür. Yanda kalan taşlar ise 6 (okey) ve 7'dir. 6+7=13 sayısı 3'e bölündüğünde 4 kalır. Ve 1 sayı artar. Bu bir sayı diğer bir perin hesabına katılabilir.

Bu durumda serinin değeri 4+4=8'dir.

Bu 4lü serinin değerini hesaplayalım:

Ortadaki taş 8'dir. Yan taş ise 10. Yandaki taşı 3e böldüğünüzde (10/3) 3 küsur çıkar ve 3 kabul edilir. Ve 1 sayı artar. Bu bir sayı diğer bir perin hesabına katılabilir.

Bu durumda serinin değeri 8+3=11dir.

Bu 4lü serinin değerini hesaplayalım:

Ortadaki taş 3'tür. Yan taşlar ise 5 ve 6. 5+6=11'i 3e böldüğünüzde 3 çıkar. Ve 2 sayı artar. Bu bir sayı diğer bir perin hesabına katılabilir.

Bu durumda serinin değeri 3+3=6dır.

Bu 4lü serinin değerini hesaplayalım:

Ortadaki taş 3'tür. Yan taş ise 3. 3'ü 3e böldüğünüzde 1 .

Bu durumda serinin değeri 3+1=4tür.

Bu 4lü serinin değerini hesaplayalım:

Ortadaki (1 2 3) taş 2'dir. Yan taşlar ise 4 ve 5. 4+5=9'u 3e böldüğünüzde 3 çıkar.

Bu durumda serinin değeri 2+3=5tir.(34 oyununda bu serinin değeri 4tü !!! 34 ve 101 oyunu arasındaki hesap farkı bu örnekte görülmektedir)

Hiç yorum yok: